J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

サロン


(Yomikata)

サロン


(Romaji)

saron


(Thai)

1.สถานที่รองรับงานสังคมชั้นสูง หรือ สถานที่ชุมนุมแลกเปลี่ยนนักวิชาการ จิตรกร 2. ห้องเลี้ยงรับรองแขกในโรงแรม 3. หอศิลป์ หรือ จัดนิทรรศการศิลป์