J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

他言


(Yomikata)

たげん


(Romaji)

tagen


(Thai)

การพูด(ความลับ)ให้ผู้อื่นทราบ,การบอกความลับให้คนอื่นรู้