J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

本命


(Yomikata)

ほんめい


(Romaji)

honmei


(Thai)

ตัวเก็ง ที่คาดว่าจะได้รับชัยชนะ หรือ คนที่ได้รับการคาดหมายว่า จะมาเป็นหลัก นั้น การทำงานนั้นๆ