J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

勤続


(Yomikata)

きんぞく


(Romaji)

kinzoku


(Thai)

การทำงานต่อเนื่องกันมาหลายปี การทำงานมานาน