J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

かまくら


(Yomikata)

かまくら


(Romaji)

kamakura


(Thai)

เพิงหรือซุ้มที่สร้างขึ้นจากหิมะ (สามารถเข้าไปตั้งโต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะอุ่นขา (โคตัทสึ)ฯลฯ เพื่อนั่งเล่นนั่งคุย หรือทานอาหารกันได้)


คำศัพท์น่าสนใจ