J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

骨が折れる


(Yomikata)

ほねがおれる


(Romaji)

honegaoreru


(Thai)

ยากลำบาก,เหนื่อยยาก


คำศัพท์น่าสนใจ
ความยากลำบากในการคิดค้น ตั้งใจสูง,มุมานะมาก,ฮึกเหิม การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ 見切り品 หลอกเด็ก สู้เต็มที่ จัดหนัก จัดเต็ม งอน,ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ ดาบสองคม 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์)