J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

頭を振る


(Yomikata)

かぶりをふる


(Romaji)

kaburiwofuru


(Thai)

ส่ายหน้า ไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) ต้องยอมสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อ ให้สามารถผ่านวิกฤตไปให้ได้ ผู้พิพากษา ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) คนธรรมดา ดูไม่มีพิษสง ดูไม่มีอะไร ดูไม่เก๋า (คำปรามาส) เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ กลิ่นดินที่โชยขึ้นมาหลังฝนตก (Petrichor) ดูดี,ดูดีมีแฟชั่น,ดูน่านั่ง(พวกร้านอาหาร) 年の差婚 การปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง