J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

素肌


(Yomikata)

すはだ


(Romaji)

suhada


(Thai)

ผิวหนัง ที่เปลื้องอาวรณ์ ไร้เครื่องนุ่งหุ่ม