J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ブランド・ポジショニング


(Yomikata)

ブランド・ポジショニング


(Romaji)

burando-pojishoningu


(Thai)

ตำแหน่งสินค้า (Brand Positioning) คือ การกำหนดคุณสมบัติพิเศษของสินค้าว่ามีลักษณะพิเศษในการแข่งขันอย่างไร ซึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันนั้นบริษัทสามารถเลือกแนวทางได้คือ นำเสนอความแตกต่าง เป็นผู้นำด้านราคาต่ำ หรือเป็นผู้ที่สนใจตลาดเฉพาะส่วน


คำศัพท์น่าสนใจ
ทำงานเบื้องหลัง 1.ยาอี 2.สภาพเคลิ้ม 源氏名 半べそ พล่ากุ้ง ดูอ้วน ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น 1.พุ่งทะลุ,พุ่งลอดไป (โดยใช้แรง หรือ ด้วยความแรง) 2.ดึงฉากกั้นออกเพื่อเชื่อมติดกัน (ให้เป็นพื้นที่เดียวกัน) 3.ทำให้เสร็จลุล่วง,ลุยทำให้สำเร็จ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นายทะเบียน