J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

津波てんでんこ


(Yomikata)

つなみてんでんこ


(Romaji)

tsunamitendenko


(Thai)

แผนการหนีภัย ซึนามิ ของชาว sanrikukaigan ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่ง มีความหมายว่า "ให้หนีเอาตัวรอดไปอย่างที่สูงให้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องสนใจครอบครัว หรือ คนอื่น มิเช่นนั้น จะพากันตายทั้งหมด"


คำศัพท์น่าสนใจ
潰しが効く การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด ตกขาว ระดูขาว วันวิสาขบูชา อย่างน่าอายสิ้นดี,ยังทำได้ดีไม่พอ,ไม่สง่าพอ (มักใช้พูดตอนที่ตัวเราทำผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ) 出前授業 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) คดีฆ่าหั่นศพ 疑心暗鬼 การยับยั้งให้ได้นานที่สุด