J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

駆け出す


(Yomikata)

かけだす


(Romaji)

kakedasu


(Thai)

1.ออกวิ่ง, เริ่มวิ่ง 2. วิ่งไป ออกไปข้างนอก 3.วิ่งหนี