J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

国会における施政方針演説


(Yomikata)

こっかいにおけるしせいほうしんえんぜつ 


(Romaji)

kokkainiokerushiseihōshin'enzetsu


(Thai)

การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา


คำศัพท์น่าสนใจ
กระเซ้าเย้าแหย่ เอาน้ำมันไปราดไฟ,เอาน้ำไปราดกองเพลิง ภัยอันตรายอยู่รอบตัวไปหมด ทำท่าฮึดฮัด ท้องฟ้าจำลอง 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 梯子飲み 1.จับหัน,ตั้งไปในทิศทางนั้น ,โยนไปทางนั้น 2.มุ่งไปทาง,มุ่งเป้าไปที่ 3.ใช้(เงิน)ไปในเรื่อง 4.ส่งไปยัง.ใช้ให้ไป 5.ให้ทำตาม,ให้เชื่อฟัง 6.เซ่นไหว้ 7.กล่าวคำ,อวยพร คู่สามีภรรยาที่ดูเข้ากับอย่างกับกิ่งทองใบหยก การยิงขู่,การยิงเพื่อข่มขู่