J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

控え


(Yomikata)

ひかえ


(Romaji)

hikae


(Thai)

1.การเตรียมไว้ต่างหาก 2.การรอคิว 3.การบันทึก การเมมโม 4.การเก็บเป็นสำเนาไว้ การเก็บก๊อปปี้ไว้ 5.กิ่งไม้ที่เสียบแซมในการจัดอิเคบานะ 6.ไม้ค้ำ เสาค้ำ 7.ยับยั้ง 8.(สิ่งศักดิ์สิทธ์) ปกป้อง คุ้มครอง


คำศัพท์น่าสนใจ
1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) 本格的 รูปร่างหน้าตาดูเด็ก หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน 1.ขุ่นเคือง คาใจ ไขข้องใจ 2.มึน ตึบ 3.เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา 4.สภาพที่ขน หรือ หญ้า ยุ่งเหยิง 5.สภาพจาง มองไม่ชัด จากควัน หรือ ไอน้ำ 6.เรื่องถกเถียงกัน บ่น การจอดรถซ้อนคัน เหนือฟ้ายังมีฟ้า 腹に据え兼ねる・据えかねる