J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

控え


(Yomikata)

ひかえ


(Romaji)

hikae


(Thai)

1.การเตรียมไว้ต่างหาก 2.การรอคิว 3.การบันทึก การเมมโม 4.การเก็บเป็นสำเนาไว้ การเก็บก๊อปปี้ไว้ 5.กิ่งไม้ที่เสียบแซมในการจัดอิเคบานะ 6.ไม้ค้ำ เสาค้ำ 7.ยับยั้ง 8.(สิ่งศักดิ์สิทธ์) ปกป้อง คุ้มครอง