J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

手の平を返す


(Yomikata)

てのひらをかえす


(Romaji)

tenohirawokaesu


(Thai)

เปลี่ยนท่าที พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ


คำศัพท์น่าสนใจ
น้ำพริกปูหลน ปูหลน หลนปู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ラゲッジ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น กลัวจนหางจุกตูด ไม่สบายใจเป็นอย่างมาก หนังสือชี้ชวนลงทุน 意気が揚がる ปั้นขึ้นมากับมือ ลมหนาวถึงขั้วหัวใจ หนาวจับใจ