J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

只者


(Yomikata)

ただもの


(Romaji)

tadamono


(Thai)

คนปกติทั่วไป, คนธรรมดา (ปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)


คำศัพท์น่าสนใจ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 非リア充 หัวโบราณ จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด สะบัดไปมา,ส่ายไปมา 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย ภัยอันตรายอยู่รอบตัวไปหมด การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ โตมาแบบถูกเลี้ยงตามใจ