J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

旗印


(Yomikata)

はたじるし


(Romaji)

hatajirushi


(Thai)

1.ธงที่แสดงตราสัญลักษณ์ (รวมไปถึงตัวอักษรและภาพ) ของตระกูลหรือฝ่ายนั้นๆของชาวญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ใช้ในสนามรบ 2.สโลแกนที่ชู,คติที่ยึดมั่น