J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[gramma ไวยากรณ์]

(Kanji)

AをBに合わせる


(Yomikata)

AをBにあわせる


(Romaji)

AwoBniawaseru


(Thai)

ประ(B)ให้เข้ากับ A,ประ(B)ให้ตรงกับ A


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ยาอี 2.สภาพเคลิ้ม 頭を振る ค่าส่วย ค่าคุ้มครอง เงินค่าต๋ง คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 主要緒元 用を足す ฟังแล้วปวดใจ,แทงใจดำ 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว ท้องฟ้าจำลอง ร้องไห้สะอึกสะอื้น