J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

後半戦


(Yomikata)

こうはんせん


(Romaji)

kōhansen


(Thai)

ครึ่งหลัง(ของเกมการแข่งขัน)


คำศัพท์น่าสนใจ
ปกป้องคำสั่ง ทำตามคำสั่ง ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น ไม่มีกะจิตกะใจ,ไม่มีสมาธิจะทำ (เนื่องจากจิตใจ หรือ สมาธิเสียไปกับบางเรื่อง) เข้าเนื้อ ไม่คุ้ม เสียเปรียบ ศักยภาพที่ซ่อนเร้น,พลังที่หลบซ่อน 至って ทำงานเบื้องหลัง กระดูกก้นกบ เอาน้ำมันไปราดไฟ,เอาน้ำไปราดกองเพลิง 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด