J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

補強する


(Yomikata)

ほきょうする


(Romaji)

hokyōsuru


(Thai)

1.เสริมให้แข็งแรงหรือเข้มแข็ง 2.(กีฬา) เสริมตัว,เสริมทีม


คำศัพท์น่าสนใจ
การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 1.ยาอี 2.สภาพเคลิ้ม หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย น้ำพริกปูหลน ปูหลน หลนปู ไม่สั่งฟ้อง,สั่งไม่ฟ้อง ล้อ cast แก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตก 1.ชีวิต,ความเป็นความตาย 2.ช่วงที่มีลมหายใจอยู่,มีชีวิต 3.อายุขัย 4.หัวใจสำคัญ,แก่นสำคัญ 5.วาสนา,โชคชะตา 拡散希望 คนขายชาติ ไอ้พวกขายชาติ