J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

補強する


(Yomikata)

ほきょうする


(Romaji)

hokyōsuru


(Thai)

1.เสริมให้แข็งแรงหรือเข้มแข็ง 2.(กีฬา) เสริมตัว,เสริมทีม


คำศัพท์น่าสนใจ
八方美人 ข้อหาพยายามข่มขู่กรรโชกทรัพย์ สภาพเปลือย ไร้เสื้อผ้า การยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เหล็กยึดหิน (Rock Bolt) チームメート メタファー ยาเสียสาว,ยาปลุกเซกส์ 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด