J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

関西国際空港


(Yomikata)

かんさいこくさいくうこう


(Romaji)

kansaikokusaikūkō


(Thai)

สนามบินนานาชาติคันไซ
(Kansai International Airport - KIX)