J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

しゃもじ


(Yomikata)

しゃもじ


(Romaji)

shamoji


(Thai)

ทัพพี, ช้อนตักข้าว