J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

盗品


(Yomikata)

とうひん


(Romaji)

tōhin


(Thai)

ของกลาง(ของที่ทําหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทําความผิด หรือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการ กระทําความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด หรือที่สงสัยว่า เป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานใน คดีอาญา)


คำศัพท์น่าสนใจ
ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า 1.ไม่คืบหน้า,ไม่รุดหน้า,ไม่เดินหน้า (ช้ากว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา) 2.วันเวลาผ่านไปอย่างช้า ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น รำแก้บน เต้นแก้บน 至って 1.การทำให้สะอาด,การทำให้บริสุทธิ์ 2.กวาดล้าง,ปัดกวาด (สิ่งเลวร้ายออกไป) 3.ขับไล่,กวาดล้าง (ชนชาติอื่นออกจากพื้นที่) จับตาดูสถานการณ์ เฝ้าระวัง คลื่นลูกใหม่