J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

並行輸入


(Yomikata)

へいこうゆにゅう


(Romaji)

heikōyunyū


(Thai)

1.การนำเข้าซ้ำซ้อน Parallel import &การนำเข้าโดยใช้ลู่ทางอื่น คู่ขนาน กับบรษัทนำเข้าที่ถือสิทธิ์ในการนำเข้าอยู่แล้ว 2.พวกเกรย์มาร์เก็ต ผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ