J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

膜処理技術


(Yomikata)

まくしょりぎじゅつ


(Romaji)

makushorigijutsu


(Thai)

เทคโนโลยีการแยกด้วยเมมเบรน


คำศัพท์น่าสนใจ
เคาะคีย์บอร์ด (พิมพ์คีย์บอร์ด) โชคชะตาตอนนั้นๆ , ขึ้นอยู่กับดวงตอนนั้นด้วย 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง 無骨 チャリ 両性愛者 นอนไม่หลับ 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) หนีความรับผิดชอบ