J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนามสแลง]

(Kanji)

スル女


(Yomikata)

するめ


(Romaji)

surume


(Thai)

ผู้หญิงที่พอคบกันไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นถึงข้อดีหรือเสนห์ในตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้หลงรักในตัวของเธอมากยิ่งขึ้น