J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนามสแลง]

(Kanji)

お局様


(Yomikata)

おつぼねさま


(Romaji)

otsubonesama


(Thai)

พนักงานหญิงที่เป็นที่เกรงกลัวในที่ทำงาน พนักงานหญิงรุ่นใหญ่ในที่ทำงาน


คำศัพท์น่าสนใจ
ไปไม่กลับ ลับลาจากไป เลีย ประจบ หวีกลม เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต พูดวกไปวนมา ทำท่าฮึดฮัด パーセンテージ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ สมองไหล