J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[idiom สุภาษิต]

(Kanji)

逆鱗に触れる


(Yomikata)

げきりんにふれる


(Romaji)

gekirinnifureru


(Thai)

การทำให้คนที่มีอำนาจใหญ่กว่าโกรธ, การที่ทำให้ผู้ที่มีอำนาจเกิดโทสะ, กระตุกหนวดเสือ


คำศัพท์น่าสนใจ
มูลนิธิ ปอเต็กตึ๋ง ร่วมกตัญญู ได้รับบาดเจ็บสาหัส 耳を貸す คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น หนังสือชี้ชวนลงทุน โบท็อกซ์ (BOTOX) ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 ถูกคอ คอเดียวกัน ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้