J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

サイズネーム


(Yomikata)

さいずねえむ


(Romaji)

saizunēmu


(Thai)

ป้ายไซส์