J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

こぼれ話


(Yomikata)

こぼればなし


(Romaji)

koborebanashi


(Thai)

นอกเรื่อง,เรื่องเล่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องหลัก แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ดึงดูด, สนุก


คำศัพท์น่าสนใจ
1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง เปิดเผยต่อสาธารนะ แก้ตัวน้ำขุ่นๆ 1.พวกไร้สาระ พวกนอกสายตา พวกกระจอก 2.ของไร้สาระ,เรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ 3.ความมีตัวตนที่สัมผัสได้ (ศัพท์พุทธศาสนา) เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง สง่าผ่าเผย ภูมิฐาน ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม ทรงผมสุดเดิ้น 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น)