J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

浄化


(Yomikata)

じょうか


(Romaji)

jōka


(Thai)

1.การทำให้สะอาด,การทำให้บริสุทธิ์ 2.กวาดล้าง,ปัดกวาด (สิ่งเลวร้ายออกไป) 3.ขับไล่,กวาดล้าง (ชนชาติอื่นออกจากพื้นที่)


(ตัวอย่างประโยค)

運河の浄化計画 (ความหมายที่ 1)
Unga no joukakeikaku
แผนงานการทำให้คลองสะอาดใส

空気を浄化する (ความหมายที่ 1)
Kuuki o jouka suru
ทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์

腐敗した政治を浄化する (ความหมายที่ 2)
Fuhai shita seiji o jouka suru
กวาดล้างการเมืองน้ำเน่าออก

民族浄化 (ความหมายที่ 3)
Minzokujouka
การล้างชาติพันธุ์ (ethnic cleansing)