J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

目障り


(Yomikata)

めざわり


(Romaji)

mezawari


(Thai)

สิ่งที่อุจาดนัยน์ตา,สิ่งที่บดบังความสวยงามของสิ่งอื่น