J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

アンスラサイト


(Yomikata)

あんすらさいと


(Romaji)

ansurasaito


(Thai)

ถ่านหินชนิดแข็ง ถ่านหินแอนธระไซท (anthracite)


คำศัพท์น่าสนใจ
ศักยภาพที่ซ่อนเร้น,พลังที่หลบซ่อน 目を凝らす คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น การบำบัดน้ำเสีย 1.ไม่คืบหน้า,ไม่รุดหน้า,ไม่เดินหน้า (ช้ากว่าจะเสร็จต้องใช้เวลา) 2.วันเวลาผ่านไปอย่างช้า 至って วันวิสาขบูชา ดอกฟ้ากับหมาวัด ดาวที่เอื้อมไม่ถึง เกินเอื้อม シュッとしている การปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้แห้ง