J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

揚重


(Yomikata)

ようじゅう


(Romaji)

yōjū


(Thai)

การยกของหนัก การลากของหน้ก เช่น การใช้เครนยกของหนักขึ้น