J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

水糸


(Yomikata)

みずいと


(Romaji)

mizuito


(Thai)

เต๊า (Line Marker, Leveling Line) เป็นเชือกสำหรับตีเส้นเพื่อกำหนดจุดแนวประกอบแบบ หรือติดวัสดุ


คำศัพท์น่าสนใจ
一皮剥ける ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 ทรงผมสุดเดิ้น เคาะคีย์บอร์ด (พิมพ์คีย์บอร์ด) เข้าเนื้อตัวเอง ควักจ่ายเอง(ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสีย) 馬には乗ってみよ、人には慕う見よ ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า (คน) งอน,ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดนของ,โดนคุณไสย