J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

一世帯


(Yomikata)

いっせたい


(Romaji)

issetai


(Thai)

หนึ่งครอบครัว


คำศัพท์น่าสนใจ
自警団 首を長くして待つ ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เฝ้ายืนดูห่างๆ โฉนดที่ดิน 1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม ไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่อยากเชื่อ การชิงความได้เปรียบกลับมา