J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

レーザーで取る


(Yomikata)

レーザーでとる


(Romaji)

Reezaa de toru


(Thai)

จี้,เอาออก (ด้วยเลเซอร์)


(ตัวอย่างประโยค)

ほくろをレーザーで取る
Hokuro wo reezaa de toru
จี้ไฝออก


คำศัพท์น่าสนใจ
นมใหญ่ โรคกลัวความสูง オネエ言葉 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา ชนตอ เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน 閑職 ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยาบ้า ยาไอซ์ ทำงานเบื้องหลัง