J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

浮く


(Yomikata)

うく


(Romaji)

uku


(Thai)

1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ


(ตัวอย่างประโยค)

体が海面に浮く(ความหมายที่ 1)
Karada ga kaimen nu uku
ร่างกายลอยบนผิวน้ำทะเล

肌に脂が浮く (ความหมายที่ 2)
Hada ni abura ga uku
มีความมันบนผิว

浮いた顔で返事する (ความหมายที่ 3)
Uita kao de henji suru
ตอบกลับด้วยสีหน้าระรื่น

浮いた考え (ความหมายที่ 4)
Uita kangae
คิดเล่นๆ

浮いた噂が絶えない (ความหมายที่ 5)
Uita uwasa ga taenai
ข่าวลือที่เกี่ยวข้องลอยมาไม่ขาดสาย

歯が浮く(ความหมายที่ 6)
Ha ga uku
ฟันโยก

費用が浮く(ความหมายที่ 7)
Hiyou ga uku
ค่าใช้จ่ายเหลือ (ใช้ไม่ถึง)

仲間から浮いた存在 (ความหมายที่ 8)
Nakama kara uita sonzai
สถานะเริ่มออกห่างจากเพื่อนฝูง


คำศัพท์น่าสนใจ
กลิ่นดินที่โชยขึ้นมาหลังฝนตก (Petrichor) 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) ข้อแก้ตัว ข้อแก่ต่าง ใยแมงมุม หยากไย่ เข้าเนื้อ ไม่คุ้ม เสียเปรียบ รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนด ลิ้นปีกผีเสื้อ 暑気中り