J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

背筋が寒くなる


(Yomikata)

せつじがさむくなる


(Romaji)

setsujigasamukunaru


(Thai)

เสียวสันหลังวูบ (เพราะความกลัว)


คำศัพท์น่าสนใจ
津波てんでんこ น้ำดิบ, น้ำธรรมชาติ คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน เจ้าหน้าที่ internal audit ฝืนทนกล้ำกลืนน้ำตา รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลา) บางส่วน (เพื่อเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง 見切り品 คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น