J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)


(Yomikata)

とう


(Romaji)


(Thai)

1.ตรง ถูกเป้าหมาย 2.สมเหตุสมผล 3.รับหน้าที่ 4.นั้น(ใช้เติมหน้าคำนาม) 5.แน่นอน 6.ชาติหน้า