J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

協業


(Yomikata)

きょうぎょう


(Romaji)

kyōgyō


(Thai)

การร่วมมือกันผลิต การร่วมมือกันทำ การร่วมมือกันทางธุรกิจ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.การปิด,การขันเข้า,การล๊อค 2.ปิดบิล,ปิดยอด 3.อาหารปิดท้าย,อาหารท้ายสุด 4.สัญลักษณ์ 〆 ในสมุดบัญชี หรือ จดหมายปิดผนึก 5.มัด (ใช้นับจำนวนของมัดรวมกัน เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น) 1.เหนียว,ติด,หนืด 2.พึ่งพาได้ 3.แนบชิด,สนิทชิดเชื้อ (ความสัมพันธ์) 4.สภาพนั่งแบกะดิน,นั่งก้นติดพื้น 5.(เขียน)เต็มหน้า ไม่รู้หัวนอนปลายเท้า (คน) โด่ไม่รู้ล่ม 一世を風靡する หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย 1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง ตาเป็นสัปปะรด กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) 用を足す