J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

他律


(Yomikata)

たりつ


(Romaji)

taritsu


(Thai)

1.การกระทำที่เกิดจากคำสั่งของผู้อื่น,การลงมือโดยฟังผู้อื่น,การไม่ลงมือทำด้วยตัวเอง 2.การโดนปกครอง 3.ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมหรือกฎเกณฑ์ของผู้อื่น (ทางการเมือง)