J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

110番する・110番する


(Yomikata)

ひゃくとおばんする


(Romaji)

hyakutōbansuru


(Thai)

โทรแจ้งตำรวจ โทรหาตำรวจ โทรแจ้งเหตุ


คำศัพท์น่าสนใจ
หญิงรักหญิง มุขเสี่ยว คัดค้าน ไม่เห็นด้วย พูดซ้ำๆซากๆ ตุ๊กตายาง (ตุ๊กตาจำลองผู้หญิง) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 赤っ恥 ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง พิกัดน้ำหนักที่นักมวยสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมพร้อมที่จะชกกันในน้ำหนักนั้น 1.เวที,ฉาก 2.ละครเวที 3.ยุคสมัย หรือ เรื่องราวที่ถูกอ้างอิงไว้ในนวนิยาย 4.สถานที่แสดงความสามารถ