J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

愛おしい


(Yomikata)

いとおしい


(Romaji)

itōshii


(Thai)

1. น่ารักเป็นอย่างมาก น่ารักน่าเอ็นดู 2. น่าสงสาร น่าเห็นใจ 3.ลำบากใจ ขมขื่น


คำศัพท์น่าสนใจ
ปูผัดผงกะหรี่ ข้อหาพยายามข่มขู่กรรโชกทรัพย์ การยิงขู่,การยิงเพื่อข่มขู่ เข้าเนื้อตัวเอง ควักจ่ายเอง(ค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเสีย) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ลุกลี้ลุกลน กระวนกระวาย ม๊อบต่อต้านรัฐบาล ภาษี ณ ที่จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย วีดีโอลิงค์ 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว