J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

じゃくじゃく


(Yomikata)

じゃくじゃく


(Romaji)

jakujaku


(Thai)

1. สภาพโดนเดี่ยว เปลี่ยว เหงา 2. ปลง ไม่คิดอะไร


คำศัพท์น่าสนใจ
การทำแท้ง จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ 1.เหนียว,ติด,หนืด 2.พึ่งพาได้ 3.แนบชิด,สนิทชิดเชื้อ (ความสัมพันธ์) 4.สภาพนั่งแบกะดิน,นั่งก้นติดพื้น 5.(เขียน)เต็มหน้า 1.แสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน **ว่าเราสำนึกผิด หรือ รู้สึกผิดจริงๆ 2.แบ่งแยกให้ชัดเจน 3.จัดการให้เสร็จสิ้น,จัดการให้เรียบร้อย ครบวงจร,ต้นน้ำยันปลายน้ำ,ตลอดรวดเดียว お局様 โรงเรียนช่างกล ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว FIRE (ย่อมาจาก Financial Independence, Retire Early) การมีอิสรภาพทางการเงิน และ เกษียณตัวเองก่อนกำหนด โดยมากมักใช้กับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่โหมเก็บเงิน ลงทุนหนัก หวังมีอิสรภาพทางการเงินเร็ว และเกษียณตั้งแต่อายุ 40 ปี