J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

建材


(Yomikata)

けんざい


(Romaji)

kenzai


(Thai)

วัสดุก่อสร้าง


(ตัวอย่างประโยค)

新建材の耐久性を試験する
Shikenzai no taikyuusei o shiken suru
ทดสอบความทนทานของวัสดุก่อสร้างใหม่


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง ไม่เหลียวมอง ไม่สนใจ ไร้ใยดี ฝืนทนกล้ำกลืนน้ำตา ไปไม่กลับ ลับลาจากไป ปกป้องคำสั่ง ทำตามคำสั่ง คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ถอนหายใจ ปูผัดผงกะหรี่ ฟ้าหลังฝน,หลังจากเรื่องที่เลวร้ายผ่านไป จะมีเรื่องที่ดีงามมากกว่าเดิมเกิดตามมาเสมอ ลูกหลง