J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

西域


(Yomikata)

せいいき・さいいき


(Romaji)

seiiki-saiiki


(Thai)

ดินแดนทางตะวันตก คำนี้ เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกพื้นที่ดินแดนแถบตะวันตกของประเทศจีนเอง โดยคลุมไปถึง พื้นที่ทางแถบอาหรับ เช่น อียิปต์ ซีเรีย อิหร่าน


คำศัพท์น่าสนใจ
การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด ที่พึ่งทางใจ カチンコ แพทย์แผนปัจจุบัน ปลิดชีพ ดูดี,ดูดีมีแฟชั่น,ดูน่านั่ง(พวกร้านอาหาร) โดนแทรกแซง,มีการแทรกแซง 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้