J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[adj-i คุณศัพท์ i]

(Kanji)

小高い


(Yomikata)

こだかい


(Romaji)

kodakai


(Thai)

ยกระดับขึ้นเล็กน้อย สูงขึ้นนิดหน่อย


คำศัพท์น่าสนใจ
พูดซ้ำๆซากๆ ชนตอ เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว วิ่งสามขา ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ทุ่มทุนซื้อ ลงทุนซื้อ ลาคลอด หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง