J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

インターネットが切れる


(Yomikata)

インターネットがきれる


(Romaji)

intānettogakireru


(Thai)

อินเตอร์เน็ตหลุด เน็ตหลุด


คำศัพท์น่าสนใจ
隣の芝生は青い ยังไม่ต้องถึงมือฉัน ยังไม่ต้องให้ฉันออกโรง มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง โรคไบโพล่าร์ โรคอารมณ์สองขั้ว โรคอารมณ์แปรปรวน ((Bipolar Disorder) 兜を脱ぐ เป็นขี้ปากของคนอื่น รำแก้บน เต้นแก้บน เปิดเผยต่อสาธารนะ 1.ดอกไม้ 2ไม้ดอก,ต้นไม้ที่มีดอก 3.ดอกซากุระ 4.ของเซ่นไหว้ 5.ดอกไม้ปลอม หรือ การโปรยดอกไม้ปลอมในพิธีกรรมทางศาสนา 6.การจัดดอกไม้ 7.ดอกไม้บาน หรือ ช่วงที่ดอกไม้บาน (โดยมากใช้กับดอกซากุระ) 8.การดูดอกไม้ (โดยมากใช้กับการดูซากุระ) 9.ของที่งดงาม 10.ช่วงเวลาที่รุ่งเรือง,ยุครุ่งเรืองที่สุด 11.เกียรติคุณ,เกียรติยศ 12.หนุ่มหล่อ หรือ สาวสวย (บ้างก็ใช้เปรียบถึงนางโลม) ยอมก้มหัวให้