J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

祝賀会


(Yomikata)

しゅくがかい


(Romaji)

shukugakai


(Thai)

งานเฉลิมฉลอง