J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

双方向


(Yomikata)

そうほうこう


(Romaji)

sōhōkō


(Thai)

สองทาง, เคลื่อนที่ไปในสองทิศทาง, เชิงโต้ตอบ, มีการสื่อสารระหว่างกัน, มีการทำงานร่วมกัน